POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy w związku z działalnością w zakresie sprzedaży kursów i szkoleń przez firmę Justyna Mucha Fly English NIP 8822068100, REGON: 021304086.

Podstawa prawna: przepisy RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej jest Justyna Mucha Fly English z siedzibą przy ul. Świdnickiej 33 w Dzierżoniowie (58-200), NIP 8822068100, REGON: 021304086.
 2. Przetwarzane dane to te podane przez Użytkowników w formularzu zapisu, tj. imię i nazwisko Klienta, imię i nazwisko uczestnika Kursu, numer telefonu, adres email, data urodzenia Uczestnika kursu oraz inne informacje podane przez Użytkowników. Dane te są przetwarzane w celu kontaktu z Klientem oraz zapisaniem Uczestnika na odpowiedni Kurs, a następnie utrzymywania kontaktu z Klientem i informowania o toku Kursu.
 3. W celu sporządzenia Umowy przetwarzane dane to mię i nazwisko Klienta, imię i nazwisko uczestnika Kursu, numer telefonu, adres email, PESEL Klienta, adres zamieszkania Klienta oraz ewentualnie NIP oraz dane dotyczące działalności gospodarczej, jeśli Klient życzy sobie otrzymanie faktury. Podanie tych danych jest dobrowolne ale niezbędne do sporządzenia Umowy.
 4. W celu rozpatrzenia i zrealizowania reklamacji przetwarzane dane to adres email, imię i nazwisko, dane zawarte w treści reklamacji, numer rachunku bankowego do wypłaty środków, numer telefonu.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Prawo dostępu do informacji – każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Informacje są udzielane po przesłaniu wiadomości na pocztę email: angielskizmuszka@gmail.com lub listownie na adres siedziby Szkoły.
 2. Prawo dostępu do danych – na życzenie Użytkownika/Klienta/Uczestnika kursu, Administrator danych udostępnia mu wszelkie wymagane informacje niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Takie życzenie należy kierować na pocztę email: angielskizmuszka@gmail.com lub listownie na adres siedziby Szkoły.
 3. Prawo do sprostowania danych – na życzenie Użytkownika/Klienta/Uczestnika kursu, Administrator sprostuje podane dane lub uzupełni dane niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym – na życzenie Użytkownika/Klienta/Uczestnika kursu Administrator usunie wszystkie podane dane tej osoby.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych –Użytkownik/Klient/Uczestnik kursu może domagać się ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – na życzenie Użytkownika/Klienta/Uczestnika kursu Administrator może sprzeciwić się temu, aby jego dane były przetwarzane przez Administratora.
 7. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków Użytkownik/Klient/Uczestnik kursy może żądać przekazania swoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi
 8. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy Użytkownik/Klient/Uczestnika kursu uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Prawo do wycofania zgody- oznacza, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Użytkownik/Klient/Uczestnik kursu ma prawo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zasadność przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody.

 

COOKIES

 1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: “cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.
 4. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez Właściciela (Justyna Mucha Fly English).
 5. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 6. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 7. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 8. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
 9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
 10. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
 11. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
 12. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;
 13. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

Zaktualizowano dnia 21.07.2023