Działy tematyczne (słownictwo) na maturę podstawową:

Człowiek – dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje.

Dom – miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie mieszkania.

Szkoła – przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne.

Praca – zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza.

Życie rodzinne i towarzyskie – okresy życia, członkowie rodziny, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia.

Żywienie – artykuły spożywcze, przygotowanie potraw, posiłki, lokale gastronomiczne.

Zakupy i usługi – rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług.

Podróżowanie i turystyka – środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, wypadki i awarie.

Kultura – dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze.

Sport – dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe.

Zdrowie – higieniczny tryb życia, schorzenia, objawy i leczenie, niepełnosprawni, uzależnienia.

Nauka, technika – odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z urządzeń technicznych.

Świat przyrody – klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe.

Państwo i społeczeństwo – struktura państwa, urzędy, organizacje międzynarodowe, problemy i konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość.

Elementy wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego.

 

Zobacz cały informator ze strony CKE: tutaj.